Con Tự Tin Khôn Lớn – Ba Mẹ Tự Hào

Mục tiêu của SMK là xây dựng môi trường giáo dục toàn diện để các con trở thành các em bé tự tin, ham học hỏi và thích ứng được với nhiều thay đổi của tương lai.

TÌM HIỂU THÊM

Chương trình giảng dạy

Học theo dự án STEAM

STEAM là phương pháp tiếp cận kiến thức liên môn, với các chủ đề đa dạng kết hợp các lĩnh vực khác nhau như: Khoa học (Science), Công nghệ (Technology), Kĩ thuật (Engineering), Nghệ thuật (Art) và Toán học (Mathematics).

– Giúp phát huy kỹ năng phân tích, tư duy phản biện, giải quyết vấn đề dựa trên cơ sở khoa học, biết cách áp dụng kiến thức vào thực tế.

A title

Image Box text

A title

Image Box text

ADd a callout header here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.