Vòi sen Khử Clo Chikae Nhật Bản

3,900,000 3,600,000

Theo đánh giá của Viện Nước và Công nghệ môi trường (năm 2015), các chỉ tiêu đối với chất lượng nước cấp như: pH, amoniac, mangan (Mn), sắt, coliform và độ đục trên sông Sài Gòn đều vượt mức cho phép. Kim loại Mn luôn tồn tại trong nguồn nước và vượt tiêu chuẩn chất lượng nước mặt sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Gọi Điện Tư Vấn