Mặt nạ đất sét Tsururi Ghassoul Mineral Clay Pack

350,000

Mặt nạ đất sét TSURURI GHASSOUL CLAY PACK là cặp song sinh với Mặt nạ đất sét xanh TSURURI MILK SEA CLAY PACK với mùi hương thảo mộc the mát và thế mạnh riêng

Gọi Điện Tư Vấn