Ý niệm kinh doanh của #YOKO là mang đến các sản phẩm nội địa Nhật cho người Việt Nam với chất lượng và mức giá tốt nhất. Chất lượng bao gồm sản phẩm được sản xuất theo quy trình nghiêm ngặt và chuẩn nhất, bên cạnh đó còn phải thân thiện với môi trường và xã hội.

Troy Gray
CEO / Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

Richy Lace
Marketing Director

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

Jane Gray
Public Relations

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

July Wood
Customer Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.