Sứ mệnh của YOKO: Giúp phụ nữ Việt Nam đẹp, khỏe, tự tin, hạnh phúc và thành công hơn nữa trong cuộc sống. Phát triển con người Việt Nam tạo ra 1 thương hiệu Việt Nam tự hào vươn ra Thế Giới …

Troy Gray
CEO / Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

Richy Lace
Marketing Director

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

Jane Gray
Public Relations

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

July Wood
Customer Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.